Betingelser & vilkår

Terms & Conditions

VELKOMMEN TIL ELECTROLUX’ PROFESSIONALS WEBSITE.

LÆS VENLIGST BETINGELSERNE NØJE, FØR DU ANVENDER DETTE SITE. SITET MÅ KUN ANVENDES INFORMATIVT. VED AT ACCEPTERE OG ANVENDE SITET ELLER VED AT DOWNLOADE MATERIALE FRA SITET ACCEPTERER DU AT OVERHOLDE BETINGELSERNE SOM ANFØRES I DENNE MEDDELELSE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER AT OVERHOLDE DISSE BETINGELSER, BØR DU IKKE GIVE DIT SAMTYKKE TIL ELLER ANVENDE ELLER DOWNLOADE MATERIALE FRA SITET.

Cookies AB Electrolux (publ.) anvender “cookie”-teknologi for at forbedre og lette dit besøg på Electrolux´s website. “Cookie”-filerne sendes til din computer og identificerer dig som unik bruger og gemmer dine personlige præferencer og tekniske oplysninger. Vi anvender: a) Permanente “cookies” (dvs. cookies bliver på din computer, indtil du sletter dem), og b) Midlertidige “cookies” (dvs. cookies varer, indtil du lukker din browser).

“Cookies” i sig selv indeholder eller videregiver ingen personlige oplysninger. Hvis du afgiver personlige oplysninger via Electrolux´s website, kan oplysningerne blive linket til de oplysninger, som er gemt i cookies.

Hvis du ikke accepterer AB Electrolux (publ.) anvendelse af cookies, kan du ændre dine browserindstillinger, således at din browser ikke accepterer cookies (vejledning til ændring af din browers cookieindstillinger kan findes i hjælp-funktionen i din webbrowser). Hvis du ændrer indstillingerne, kan du ikke tilgå visse dele af Electrolux’ website.

Licens
I henhold til de i denne aftale anførte betingelser, giver Electrolux dig ikke-ekslusiv, ikke-transportabel, begrænset ret til adgang, brug og visning af dette site og materialet herpå. Du accepterer ikke på nogen måde at forstyrre eller forsøge at forstyrre driften af sitet. Electrolux bemyndiger dig til at se og downloade oplysninger på sitet til din egen personlige, ikke-kommercielle brug. Denne bemyndigelse udgør ikke overdragelse af ejendomsretten til materialet og kopier af materialet og gælder med følgende begrænsninger: 1) på alle kopier af downloadet materiale skal du bibeholde alle copyright- og andre meddelelser om ejendomsret, som er indeholdt i materialet; 2) det er ikke tilladt på nogen måde at ændre materialet eller reproducere eller offentligt fremvise, opføre eller distribuere eller på anden måde bruge eller kommunikere det til nogen form for offentligt eller erhvervsformål; og 3) det er ikke tilladt at overføre materialet til andre personer, medmindre du meddeler dem, og de indvilliger i at acceptere, de forpligtelser, som gælder i henhold til disse betingelser for brug. Du accepterer at overholde alle yderligere restriktioner, som vises på sitet, som det til enhver tid måtte blive opdateret. Dette site, herunder alle materialer, er underlagt copyright og er beskyttet af verdensomspændende copyrightlove og traktatbestemmelser. Du accepterer at overholde alle verdensomspændende copyrightlove ved din brug af dette site og at forebygge enhver form for uautoriseret kopiering af materialet. Med undtagelse af det heri udtrykkeligt anførte giver Electrolux dig ingen udtrykkelige eller underforståede rettigheder i henhold til patent-, design-, varemærke-, copyright- eller forretningshemmlighedslovgivning.

Brugerkonti
Der kan muligvis kræves af dig, at du opretter en konto for at kunne få adgang til visse afgrænsede dele af sitet. I sådanne tilfælde skal du foretage registreringsprocessen ved at give os fuldstændige og præcise oplysninger, som anført i den gældende registreringsformular. Det vil også kræves af dig, at du vælger et password. Du er eneansvarlig for at opretholde fortroligheden af dit password og din konto. Ydermere er du eneansvarlig for enhver aktivitet, som måtte forekomme på den nævnte konto. Du accepterer straks at underrette Electrolux om enhver uautoriseret brug af din konto og om enhver anden misligholdelse af sikkerheden. Electrolux kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab, som du måtte lide som resultat af andres anvendelse af dit password eller din konto.

Brugererklæring
Du erklærer og garanterer, at du vil anvende sitet i overensstemmelse med denne aftale, herunder love og bestemmelser i henhold til denne aftale, og overholde alle gældende og fremtidige politikker og regler for sitet. Du accepterer ikke at anvende sitet til: (a) at transmittere spam eller uopfordret kommunikation; (b) at foregive at være Electrolux eller andre; (c) at forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere identifikation for at skjule oprindelsen af indhold transmitteret via dette site; (d) at give vildledende oplysninger om din tilknytning til en person eller virksomhed; (e) at handle på en måde, som negativt påvirker andre brugeres mulighed for at anvende sitet; (f) at beskæftige dig med aktiviteter, som overtræder gældende lov, (g) at opslå eller transmittere materiale, som på nogen måde krænker eller overtræder andres rettigheder eller som er ulovlige, misbrugende, ærekrænkende, vulgære eller på anden måde anstødelige eller som indeholder reklame eller anmodninger for så vidt angår produkter eller ydelser; (h) at indsamle eller gemme personlige oplysninger om andre brugere, medmindre du har opnået specifikke bemyndigelser fra sådanne brugere, eller (i) ikke at overholde tilbagetrækning af sådan bemyndigelse, som beskrevet i (h). Hvis du ikke overholder ovennævnte, kan du ikke anvende sitet. Electrolux er ikke lovmæssigt forpligtet i henhold til denne aftale og forbeholder sig alle rettigheder i forhold til sådan manglende overholdelse. Hvis du overtræder betingelserne for brug, er du pligtig til at betale erstatning for eventuel skade, dette har påført Electrolux og dets tilknyttede parter som resultat af dine handlinger.

Ændringer
Electrolux forbeholder sig ret til, efter eget skøn og til enhver tid, at ændre, modificere, tilføje eller fjerne enhver del af denne aftale helt eller delvist. Ændringer i denne aftale træder i kraft så snart meddelelse om en sådan ændring opslås på sitet. Din fortsatte anvendelse af sitet efter eventuel ændring af denne aftale er opslået vil blive betragtet som accept af ændringen.

Electrolux kan til enhver tid og uden varsel opsige, ændre, rette enhver fejl eller udeladelse på enhver del af sitet, foretage enhver anden ændring af sitet, materialet og produkterne, programmer, ydelser eller priser (om nogen), som er beskrevet på sitet, suspendere eller afvikle enhver del af sitet, herunder tilgængeligheden af elementer på sitet. Electrolux kan også indføre begrænsning på visse elementer og ydelser eller begrænse din adgang til dele af eller hele sitet uden meddelelse eller erstatningsansvar. Electrolux kan til enhver tid opsige din bemyndigelse, rettighed eller licens givet ovenfor, og efter sådan opsigelse skal du straks destruere alt materiale.

Anerkendelse af immaterielle rettigheder
Du anerkender, at alle immaterielle rettigheder (herunder, uden begrænsning, copyright, patenter, know-how, fortrolige oplysninger, databaserettigheder og rettigheder til varemærker og design (uanset om de er registrerede eller ikke-registrerede) på sitet tilhører Electrolux eller dets licensgivere. Al goodwill og immaterielle rettigheder, som opstår ved anvendelse af sådanne immaterielle rettigheder, som tilhører Electrolux, tilfalder Electrolux.

Deling af dine oplysninger med Electrolux 
Deling af dine personoplysninger gør det muligt for os at tilbyde dig en række fordele. Hvis du bruger din personlige konto eller anden registrering bliver det nemmere og mere bekvemt for dig at:

• Registrere dine køb, så du kan modtage alle de fordele, som dit køb berettiger dig til
• Anmode om information, som er specifik for dine produkter og interesser
• Modtage personlige beskeder om særlige tilbud og invitationer
• Foretage nemmere betaling, når du køber Electrolux -tilbehør og reservedele online
• Modtage meddelelse og information om begivenheder og salgsfremstød, som du er registreret til.

Det vil også gøre det muligt for os at foretage markeds- og statistiske undersøgelser, som kan hjælpe os med at udvikle bedre produkter, med at forbedre vores websites og med at lære vores kunder bedre at kende. Du kan vælge at dele dine oplysninger med os på flere forskellige måder online, såsom at udfylde en registreringsformular for at blive medlem af Mine Sider, bestille ydelser eller installation, deltage i en konkurrence, deltage i et arrangement, registrere et køb, foretage køb i webshoppen eller deltage i et salgsfremmende tiltag eller abonnere på et nyhedsbrev.

Bemærk venligst, at dine personoplysninger vil blive gemt i en central Electrolux-database og kan blive overført fra dit hjemland til andre Electrolux-selskaber over hele verden, som muligvis vil henvende sig til dig om vores produkter og særlige tilbud. Hvis du ikke ønsker at modtage salgsfremmende materialer kan du meddele os dette ved ikke at samtykke på registreringsformularen.

Oplysningerne kan blive administreret og håndteret af parter nøje udvalgt af Electrolux. Med undtagelse af det ovenfor anførte vil dine oplysninger ikke blive videregivet til tredjeparter, med undtagelse af de tilfælde, hvor vi har dit samtykke til det.

Hvis du ønsker at vi skal stoppe med at sende dig personlige tilbud eller information, kan du fortælle os dette ved at anvende fravælg-funktionerne, som fremgår i e-mail eller på din kontoside. Hvis du ønsker, at vi skal fjerne dine oplysninger, kan du fortælle os dette ved helt at deaktivere din konto.

Bemærk venligst, at de personoplysninger, som du har afgivet i forbindelse med webshopordre eller serviceanmodninger, medmindre du også opretter en konto eller abonnerer på salgsfremmende materiale, udelukkende anvendes til at opfylde vores forpligtelser over for dig.

Oplysninger afgivet af dig
Enhver personoplysning, som du måtte videregive til Electrolux via dette site, er beskyttet af gældende lov. Du bør dog ikke sende fortrolige oplysninger eller identifikationsoplysninger til Electrolux via dette site. Du accepterer, at enhver information eller materialer, som du eller personer, som handler på dine vegne, videregiver til Electrolux ikke vil blive betragtet som fortrolige eller identificerende. Ved at videregive sådanne oplysninger eller materialer til Electrolux, overdrager og overfører du fuldt og helt til Electrolux enhver immateriel rettighed til sådanne oplysninger og materialer, og det står dermed Electrolux frit for at anvende, reproducere, forevise, offentligt fremføre, transmittere, distribuere, ændre, overdrage og licensere sådanne oplysninger og materialer, og du accepterer ydermere, at det står Electrolux frit for at anvende ideer, koncepter eller know-how, som du eller personer, som handler på dine vegne, videregiver til Electrolux. Du garanterer ydermere, at du ikke vil videregive oplysninger eller materialer til Electrolux, som er ærekrænkende, truende, uanstændige, chikanerende eller på anden måde ulovlige i henhold til enhver gældende lov, eller som indeholder materiale, som er andres ejendom. Electroux forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at fjerne enhver oplysning, som af videregivet af dig, fra sitet.

Sikkerhed
Det er ikke tilladt: (a) at bruge nogen anordning eller software, som kan forstyrre driften af sitet; eller (b) at foretage nogen handling, som giver en uproportionelt stor eller urimelig belastning på sitets infrastruktur (såsom at sende masseemail – “spamming”), eller (c) at forstyrre eller ændre sitets software eller dets funktionalitet. Dette omfatter at sætte materiale på sitet, som er inficeret med vira, trojanske heste, time bomb eller andre elementer, som kan skade eller forstyrre sitets programmeringsstruktur.

Tredjeparts websites
Electrolux påtager sig ikke at overvåge eller gennemgå Indhold på tredjepartssites, og Electrolux er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller pålideligheden på sådanne tredjepartswebsites. Ydermere kan Electrolux lægge links på dette site til websites, som drives af andre virksomheder. Hvis du bruger disse sites, forlader du dette site. Hvis du besøger linkede sites, gør du det på egen risiko, og det er dit ansvar at foretage alle beskyttende foranstaltninger for at gardere dig mod vira eller andre ødelæggende elementer. Electroux giver ingen erklæring eller garanti vedrørende linkede websites eller oplysningerne herpå eller noget produkt eller nogen ydelse, som er beskrevet derpå. Links antyder ikke, at Electrolux eller dette site sponserer, opmuntrer, er tilknyttet eller forbundet med eller er juridisk bemyndiget til at bruge noget varemærke, varebetegnelse, logo eller copyrightsymbol, som vises eller er tilgængeligt via disse links, eller at noget linket site er bemyndiget til at bruge noget Electrolux eller tilknyttede eller dattervirksomheders varemærke, varebetegnelse, logo eller copyrightsymbol.

Eksterne links til sitet
Alle links til sitet skal godkendes skriftligt af Electrolux , med undtagelse af at Electrolux giver sit samtykke til links, i de tilfælde, hvor: (i) linket er et rent tekstlink, som kun indeholder Electrolux-navnet og ikke indeholder noget Electrolux eller dets licensgiveres patenteret varemærke; (ii) linket “peger” kun på www.electrolux.com og ikke på dybereliggende sider;(iii) linket, når det aktiveres af en bruger, viser siden i fuld størrelse i et fuldt betjeningsegnet og navigerbart browservindue og ikke inden for en “ramme” på den linkede Website; og (iv) forekomsten, positionen, og andre aspekter af linket hverken skaber falsk indtryk af, at en virksomhed eller dens aktiviteter eller produkter er forbundet med eller sponseret af Electrolux ej heller således at beskadige eller udvande den goodwill, som er forbundet med navne og varemærker af Electrolux eller dets Tilknyttede virksomheder. Electrolux forbeholder sig ret til, til enhver tid efter eget skøn, at tilbagekalde dette samtykke til link.

Fraskrivelse af underforstået garanti
Selvom der er udvist omhu for at sikre nøjagtigheden af oplysningerne på dette site, påtager Electrolux sig ikke noget ansvar derfor. MATERIALET INDEHOLDER MULIGVIS UNØJAGTIGHEDER OG TYPOGRAFISKE FEJL. ELECTROLUX GARANTERER IKKE FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF MATERIALET ELLER FOR PÅLIDELIGHEDEN AF EVENTUELLE RÅD, MENINGER, UDTALELSER ELLER ANDRE OPLYSNINGER, SOM VISES ELLER VIDEREBRINGES VIA SITET. DU ANERKENDER, AT ENHVER TILLID TIL SÅDANNE MENINGER, RÅD, UDTALELSER, MEMOER, ELLER OPLYSNINGER SKER PÅ EGEN RISIKO. ALT INDHOLD LEVERES “SOM DET ER” OG “SOM DET FOREFINDES”. ELECTROLUX FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER ERKLÆRING ELLER GARANTI AF ENHVER ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, GARANTI FOR SALGBARHEDEN ELLER EGNETHEDEN TIL ET SPECIFIKT FORMÅL, MANGLENDE OVERHOLDELSE, ELLER OM DRIFTEN AF DETTE SITE ELLER INDHOLDET. AEG GARANTERER IKKE OG GIVER INGEN ERKLÆRING OM DETTE WEBSITES SIKKERHED. DU ANERKENDER, AT ENHVER SENDT OPLYSNING KAN BLIVE OPSAMLET. AEG GARANTERER IKKE, AT WEBSITET ELLER DETS SERVERE, SOM GØR DETTE SITE TILGÆNGELIGT ELLER ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, SOM SENDES AF AEG, ER FRI FOR VIRA ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. ENHVER SÅDAN ERKLÆRING, GARANTI OG BETINGELSE FRASIGES, MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG, AT LOV FORBYDER SÅDAN FRASIGELSE.

Ansvarsbegrænsning
ELECTROLUX ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGE-, PØNAL-, SÆRLIG ELLER TILFÆLDIG SKADESERSTATNING (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, ERSTATNING FOR TAB AF FORRETNING, KONTRAKT, OMSÆTNING, DATA, OPLYSNINGER ELLER DRIFTSTAB), SOM ER RESULTAT AF, OPSTÅR VED ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF, ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DETTE SITE ELLER INDHOLDET ELLER VED ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, SELV OM ELECTROLUX ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN ERSTATNING. I TILLÆG TIL DE BETINGELSER, SOM ER ANFØRT HERI, SKAL ELECTROLUX IKKE I NOGET TILFÆLDE VÆRE ANSVARLIG FOR FEJL, UNØJAGTIGHEDER, UDELADELSER ELLER ANDRE FEJL ELLER MANGLENDE RETTIDIGHED ELLER AUTENCITET I NOGEN OPLYSNING, SOM ER INDEHOLDT PÅ DETTE SITE.

Forpligtelse til at formindske tab
Uden præjudice for den ansvarsbegrænsning, som er anført heri, er du forpligtet til at tage alle rimelige skridt for at formindske dit tab, som er opstået i relation til noget krav eller sagsanlæg (uanset om det skyldes uagtsomhed, misligholdelse af kontrakten eller andet), som du måtte gøre gældende mod Electroux . Meddelelser Al omtale af “skriftlig”, “meddelelser”, og “underretning” og alle lignende relaterede udtryk skal gælde elektroniske kommunikationsmetoder (for eksempel e-mail), forudsat at den part, som forlader sig på kommunikationen opbevarer tilstrækkelig dokumentation for, at kommunikationen blev sendt eller modtaget.

Forældelse og uafhængighed
Enhver søgsmålsgrund, som du måtte have for så vidt angår din brug af sitet, skal indledes inden et (1) år efter kravet eller søgsmålsgrunden opstår. Hvis, af nogen årsag, en domsmyndighed finder, at nogen bestemmelse i denne aftale eller dele deraf ikke kan håndhæves, skal den bestemmelse håndhæves til den maksimalt tilladte grad, således at aftalens ånd tilgodeses, og resten af aftalen skal forblive i fuld gyldighed.

Adgang fra områder og lokationer uden for Sverige
Electroux giver ingen garanti for, at materiale på dette site er passende eller tilgængeligt for anvendelse på andre lokationer uden for Sverige og adgang til dem, fra områder, hvor indholdet i dem er ulovligt, er forbudt. Hvis du tilgår sitet fra lokationer uden for Sverige, er du ansvarlig for at overholde gældende lokale love. Gældende Lov Dit brug af dette site og disse Betingelser for brug er underlagt Kongeriget Sveriges lov, uden at give gyldighed til dets bestemmelser om lovkonflikt. Ejerskab Sitet ejes af AB Electrolux. Disse betingelser er oversat til dansk og referere til vores moder-site www.electrolux.com som er gældende.